πŸ“£ Kodham Media
πŸ“š Motivasi Istighfar

Hari tanggal : Jumat, 17 Maret 2017
🌝 18 Jumadil Awal 1438 H
No. : 17/KOM/III/2017
Tujuan. : Sahabat Kodham dan Umum

πŸ™‡πŸ»β€β™€πŸ’°πŸ™‡πŸ»β€β™€πŸ’°πŸ™‡πŸ»β€β™€πŸ’°πŸ™‡πŸ»β€β™€πŸ’°πŸ™‡πŸ»β€β™€
Ternyata Istighfar Nabi Sebanyak Ini dalam Sehari Semalam

Istighfar atau Astaghfirullah adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang dianjurkan dan penting di dalam ajaran Islam. Tindakan ini secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab astaghfirullah, yang berarti “Saya memohon ampunan kepada Allah”. Seorang Muslim menyebut perkataan ini beberapa kali, bukan saja ketika meminta ampun dari Allah sebagai doa, malah juga ketika dia sedang berbicara dengan orang lain. Apabila seorang Muslim hendak mencegah dari melakukan perbuatan yang salah, atau saat ia mau membuktikan bahwa dia tidak bersalah pada satu peristiwa dia menggunakan pernyataan ini. Setelah shalat, seorang Muslim dianjurkan melafalkan perkataan ini sebanyak tiga kali. Istighfar dalam filosofi Islam bermakna seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menaati perintah Tuhan dan tidak melanggarnya. Dalam Islam, makna Istighfar tidak terletak pada pengucapannya, namun pada seberapa dalam seseorang yang beristighfar memaknai dan menghayati apa yang ia ucapkan, dalam konteks yang lebih jauh lagi, agar ia terus mengingat Tuhan di saat ia tergoda untuk melakukan perbuatan dosa, dan apabila telah melakukan dosa, maka istighfar adalah titik baginya untuk bertekad tidak mengulangi perbuatannya. Imam Bukhari Ra, berkata di dalam Shahihnya, di kitab ad-Da’awaat: Bab. Istighfar Nabi Saw dalam sehari semalam. Abul Yaman menuturkan kepada kami. Dia berkata: Syu’aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhr’i. Dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku. Dia berkata: Abu Hurairah Ra, berkata:”Aku mendengar Rasulullah shallallahu β€˜alaihi wa sallam bersabda, β€œDemi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” (HR. Bukhari) Imam Muslim Ra, berkata di dalam Shahihnya, di kitab adz-Dzikr wa ad-Du’aa’ wa at-Taubah wa al-Istighfar: Abu Bakr bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami. Dia berkata: Ghundar menuturkan kepada kami dari Syu’bah dari Amr bin Murrah dari Abu Burdah, dia berkata: “Aku mendengar al-Agharr dan dia adalah termasuk sahabat Nabi Saw ketika dia menyampaikan hadits kepada Ibnu Umar. Ketika itu dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, β€œWahai umat manusia, bertaubatlah kepada Allah. Karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari kepada-Nya seratus kali.” (HR. Muslim) An-Nawawi Ra, berkata setelah menjelaskan kandungan hadits ini, β€œAdapun kita apabila dibandingkan dengan Nabi- maka sesungguhnya kita ini jauh lebih membutuhkan istighfar dan taubat -daripada beliau” (Syarh Muslim). Benarlah apa yang dikatakan oleh an-Nawawi, semoga Allah merahmati dan mengampuni kita dan beliau… Imam Bukhari Ra, meriwayatkan dengan sanadnya dari Ahmad bin Yunus dari Abu Syihab dari al-A’masy dari β€˜Umarah bin β€˜Umair dari al-Harits bin Suwaid dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu, beliau berkata, β€œSesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti orang yang sedang duduk di bawah kaki bukit dan khawatir kalau-kalau bukit itu akan runtuh menimpanya. Adapun orang yang fajir/pendosa maka dia melihat dosa-dosanya seolah-olah seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya lalu dia usir dengan cara begini.” Abu Syihab berkata, β€œMaksudnya adalah dengan sekedar menggerakkan tangan di atas hidungnya.” (HR. Bukhari) Sahabat bacaan madani yang di Rahmati Allah, demikianlah ulasan tentang istighfar Nabi setiap hari. Nabi sendiri yang sudah jelas Allah pastikan masuk surga, masih beristighfar sebanyak itu. Bagaimana dengan kita yang masih banyak dosa? Berapa kali kita beristighfar sehari? Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak istighfar dan menjauhi dosa-dosa. Aamiin.
Sumber :
http://bit.ly/2m7Ggyq

KONSULTASI
+85259476549 (Ustadz Noor Rahmat)
======================
FB : Komunitas Dhuha Ummat
FP : Komunitas Dhuha Ummat
Twiter :@DhuhaUmmat
Website : kodham.org
IG : @kodhamdhuhaummat
Line : kodham_
=======================
Cara gabung kodham
Ketik : Gabungkodham#nama#L/P#umur#noWA/PIN BBM#domisili#aktivitas
Kirim ke
⏩WA
Ikhwan : Abu Ali (085608533984)
Akhwat : Ummi Asih (085878400076)
Atau Open Link
https://chat.whatsapp.com/Hp5YJwloz40CNhs3YmBphO
⏩BBM
Ukh Indri ( D26AE7A8)
==================
✊🏻 Mensyi’arkan semangat dhuha untuk kebangkitan Ummat
⁠⁠⁠⁠19:14⁠⁠⁠⁠⁠

Advertisements